Moduleren van de looptijden van een hypotheek

Simulatie van onroerend goed lening


Alle banken of financiële instellingen die modulair krediet aanbieden, staan ​​deze operatie toe. Het biedt de lener de keuze om de maandelijkse betalingen voor de lening te verhogen of omgekeerd.
De meeste banken eisen echter dat deze variatie minimaal een jaar duurt. Op dezelfde manier kunt u uw maandelijkse betaling niet meerdere keren per jaar wijzigen: vestigingen accepteren over het algemeen een enkele jaarlijkse variatie (die zich op elk moment of op de jubileumdatum van de ondertekening van het leningscontract kan voordoen, het hangt allemaal af van het contract! ). Ten slotte leggen banken vaak een franchiseperiode op (tussen zes maanden en een jaar vanaf de ondertekening van het leningscontract, afhankelijk van de instelling) waarbinnen modulatie niet mogelijk is.

Meer looptijden: als u uw maandelijkse betalingen verhoogt (van maximaal 10% tot 30%), zorgt de bank ervoor dat uw schuldquote acceptabel blijft. Elke wijziging in het bedrag van uw maandelijkse betaling zal de duur van uw hypotheek variëren. Als u ervoor kiest om elke maand meer terug te betalen, wordt uw terugbetaling over een kortere periode uitgevoerd, wat de kosten van uw lening zal verlagen.

Vermindering van looptijden: om uw looptijden te kunnen verminderen, moet u ze eerst al hebben verhoogd. Dan kunnen de maandelijkse betalingen met 10 tot 100% naar beneden worden bijgesteld binnen de limiet van een maximale verlenging van 5 jaar (soms 3 jaar) van de initiële looptijd van de hypotheek. Als u minder wilt terugbetalen, heeft dit tot gevolg dat de duur van het krediet wordt verlengd en dus de totale kosten worden verhoogd.

Woninglening van € 10.000 tot € 320.000.000. Vast rentepercentage van 3% per jaar. Terugbetalingsperiode variërend van 2 tot 25 jaar.

Let op: - in geen geval mag het vaste kredietpercentage veranderen in geval van een wijziging in de duur. Er moet echter voor worden gezorgd dat de verplichte lenersverzekering de hele nieuwe looptijd dekt.

- een krediet verbindt u en moet worden terugbetaald. Controleer uw terugbetalingscapaciteit voordat u vastlegt.

Voor al uw verzoeken en andere informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende adressen.

Het algemene secretariaat Express Finance Group

E-mail: Expresskrediet@hotmail.com


Whatsapp : +33755159379


modulaire lening simulatie, modulaire agrarische kredietlening, modulaire cic lening, modulaire populaire bankhypotheek, modulaire wederzijdse kredietlening, modulaire definitie lening, modulaire spaarbanklening, modulaire rentelening, simulatie van onroerend goed lening, echanece modulatie van onroerend goed lening, modulatie van agrarische lening onroerend goed, modulatie van onroerend goed krediet, modulatie van onroerend goed bank populair, maandelijkse hypotheeklening verhogen, maandelijkse betalingen verhogen of opslaan